نحوه ثبت درخواست تبلیغات
راهنمای صدور/تمدید پروانه
راهنمای درخواست از سامانه ملی مجوزها
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور/تمدید پروانه طبابت/دفترکار سال 1403
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
پیگیری درخواست های پروانه
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
صفحه اصلی
سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز

 1. گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی در مقطع عمومی.
 2. تصویر برابر با اصل سابقه فعالیت تعهدات ضریب کا تخصصی و فوق تخصصی و PHD بالینی تائیدشده توسط بالاترین مقام مجاز محل خدمت جهت ارائه به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به انضمام اصل گواهی پایان تعهدات صادره توسط وزارت بهداشت.
 3. خدمت دوره وظیفه عمومی جهت متقاضیانی که پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای انجام خدمت نموده اند چنانچه متقاضیان دوره وظیفه عمومی خود را درخارج از پنج شهر بزرگ کشور(تهران-اصفهان-شیراز-مشهد-تبریز)گذرانده باشند ارائه گواهی دوره خدمت از محل خدمت الزامی می باشد.
 4. سابقه فعالیت آزاد صادره توسط شبکه بهداشت و درمان که به تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت به همراه تصویر پروانه مطب معتبر همان شهردرهنگام ارائه خدمت.
 5. سابقه فعالیت خدمت رسمی /پیمانی در ارگانهای لشگری و کشوری تائید شده توسط بالاترین مقام اداری مجاز محل خدمت پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای.
 6. سابقه فعالیت خدمت رسمی /پیمانی شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی با به همراه داشتن پروانه مطب شهر محل خدمت قابل محاسبه می باشد.
   *موسسات و نهادهای عمومی :
  • شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 505 سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد.
  • هلال احمر- کمیته امداد امام خمینی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- کمیته ملی المپیک- بنیاد 15 خرداد.
  • سازمان تامین اجتماعی- جهاد دانشگاهی- بنیاد امور بیماریهای خاص- سازمان نظام پزشکی.
 7. سابقه فعالیت اعضاءهیت علمی دانشگاههای علوم پزشکی با تائید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه قابل محاسبه می باشد.
 8. سابقه فعالیت مستخدمین قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بدون دارا بودن پروانه مطب با ارائه تصویر قرارداد و اصل گواهی از معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه قابل محاسبه می باشد.
 9. سابقه فعالیت افرادیکه به صورت قراردادی در قالب پزشک خانواده/روستایی بوده اند با تائید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با قید نوع قرارداد قابل محاسبه می باشد.

محاسبه امتیاز سوابق
محل خدمت:
استان: شهرستان: شهر:
مدت زمان: از: تا:


جمع امتیاز: 0