نحوه ثبت درخواست تبلیغات
راهنمای صدور/تمدید پروانه
راهنمای درخواست از سامانه ملی مجوزها
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور/تمدید پروانه طبابت/دفترکار سال 1403
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
پیگیری درخواست های پروانه
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
تماس با ما

کاربر محترم

احتراما به استحضار میرساند جهت هرگونه پیگیری و رفع مشکلات و ابهامات بوجود آمده در حین درخواست و یا در خصوص اطلاعات صدور پروانه ، پس از مطالعه راهنمای صدور پروانه از منوی سمت راست با توجه به شهر درخواستی خود ، با کارشناس صدور پروانه سازمان نظام پزشکی مربوطه آن شهر تماس حاصل فرمایید .

به عنوان مثال :

اگر شهر درخواستی صدور پروانه بندر انزلی می باشد باید شهر بندر انزلی را از منوی زیر انتخاب نموده تا تلفن کارشناسان آن شهرستان رویت گردد.
لازم به ذکر است اعضاء نظام پزشکی متقاضی پروانه در هر شهر می بایست سوالات خود را از نظام پزشکی محل طبابت خویش پرسش نمایند و تماس با سازمان مرکزی میسر نمی باشد.
همچنین سازمان نظام پزشکی تهران که در لیست زیر وجود دارد فقط پاسخگوی سوالات متقاضیان پروانه شهر تهران بوده و هیچ اطلاعی از فرایند صدور پروانه در سایر شهر های کشور ندارد.