راهنمای صدور/تمدید پروانه
راهنمای صدور امضای الکترونیک
راهنمای صدور امضای الکترونیک
تعرفه صدور/تمدید پروانه طبابت/دفترکار سال 1400
امتیاز شهر ها
سوابق قابل قبول جهت کسب امتیاز
پیگیری درخواست های پروانه
فرم های مورد نیاز و اطلاعیه ها
صفحه اصلی
 • پروانه اشتغال مطب:
 • پروانه اشتغال مطب / دفترکار مجوزی است که ارائه خدمات پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار را در مطب ها / دفاترکار و مؤسسات پزشکی یک شهر مجاز می نماید.
 • صدور پروانه اشتغال مطب / دفترکار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
 • تأسیس و اشتغال مطب پزشکان، دندانپزشکان و دفترکار پیراپزشکان پروانه دار و تغییر محل آن ها باید با اجازه سازمان نظام پزشکی محل صورت پذیرد.
 • هرگونه فعالیت پزشکان ، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار در موسسات خصوصی ، خیریه ، دولتی و غیر دولتی بدون اخذ پروانه اشتغال مطب / دفترکار از سازمان نظام پزشکی ممنوع بوده و فعالیت غیر مجاز محسوب می گردد.
 • اطلاعیه مهم در رابطه با پروانه های موارد خاص تبصره 7 ماده 13
 • از تاریخ 1395/1/1 تشکیل پرونده های متقاضیان تبصره 7 ماده 13 بر اساس شروط زیر امکان پذیر است... مشاهده اطلاعیه
 • اطلاعیه الزام مشمولین گروه های پیراپزشکی
 • (مامایی، فیزیوتراپی، تغذیه، کاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، ارتز، پروتز)
 • در رابطه با ارائه گواهی نهایی آموزش مداوم از ابتدای سال 1396... مشاهده اطلاعیه
 • دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات
 • بر اساس ماده 4 دستورالعمل تبلیغات، انجام هرگونه تبلیغات امور پزشکی از طریق کلیه رسانه‌ها نیازمند اخذ مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی می باشد. مشاهده دستورالعمل